Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaji monitoringa morske sredine nakon sprovedenih 3D geofizičkih istraživanja

Datum objave: 10.02.2020 08:07 | Autor: Jelena Savković

Ispis Štampaj stranicu


Rezulatati post–seizmičkog monitoringa morske faune crnogorskog podmorja nakon izvršenih 3D geofizičkih snimanja u crnogorskom podmorju, kao i metodologija kojom je monitoring izvršen, dati su izvještajima o izvedenom monitoringu koje su koncesionari Eni i Novatek i Energean dostavili nadležnim institucijama.

Ovo ispitivanje definisano je Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu i imalo je za cilj da utvrdi stanje morske faune, preciznije, morskih sisara, na predmetnim blokovima nakon završenog 3D geofizičkog ispitivanja.

Navedena istraživanja izvedena su prije 3D istraživanja  i godinu dana nakon izvedenih 3D geofizičkih istraživanja, istom metodologijom istraživanja, u cilju poređenja „nultog“ stanja i eventulanih izmjena.

Prvi ciklus seizmičkih snimanja izveden je od strane koncsionara ENI i Novatek, u blokovima 4118-4, 4118-5, 4118-9, 4118-10, tokom novembra i decembra 2018.

Naredna 3D geofizička snimanja izvedena su od strane koncesionara Energean, u blokovima 4218-30 i 4219-26, u februaru 2019. godine.