Manja slova Veća slova RSS
>

U Odjeljenju za upravljanje ugljovodoničnim resursima

Datum objave: 11.02.2020 14:14 | Autor: Jelena Savkovic

Ispis Štampaj stranicu


U Odjeljenju za upravljanje ugljovodoničnim resursima vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje realizacije radova po obaveznom radnom programu u skladu sa zaključenim ugovorima o koncesiji; utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova u skladu sa obaveznim radnim programom, programom razvoja i proizvodnje i planom deinstalacije, sa aspekta upravljanja resursima; pripremu stručnih predloga za određivanje blokova za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika; registraciju i klasifikaciju bušotina; davanje saglasnosti na program bušenja, odnosno planove bušotina, sa aspekta upravljanja resursima; praćenje operacija bušenja sa aspekta upravljanja resursima; praćenje postupka povraćaja površine dodijeljene ugovorom o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika; davanje saglasnosti i praćenje realizacije programa verifikacije rezervi, sa aspekta upravljanja resursima; davanje saglasnosti na program razvoja i proizvodnje ugljovodonika, sa aspekta upravljanja resursima; praćenje operacija razvoja i proizvodnje ugljovodonika, sa aspekta upravljanja resursima; izdavanje odobrenja za testiranje i proizvodnju ugljovodonika, sa aspekta upravljanja resursima; odobravanje testiranja i proizvodnje ugljovodonika i praćenje režima proizvodnje, sa aspekta upravljanja resursima; odobravanje ugovora o zajedničkom razvoju i proizvodnji ugljovodonika, sa aspekta upravljanja resursima; davanje saglasnosti i praćenje programa plana prestanka proizvodnje, sa aspekta upravljanja resursima; praćenje i pripremanje izvještaja o realizaciji ugovora o koncesijama, sa aspekta upravljanja resursima; prikupljanje izvještaja i kontrola koncesionara sa kojim su zaključeni ugovori o koncesiji sa aspekta upravljanja resursima; pružanje informacija investitorima; saradnju sa državnim organima i institucijama; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz djelokruga Odjeljenja;