Manja slova Veća slova RSS
>

U Odjeljenju za sigurnost operacija sa ugljovodonicima

Datum objave: 11.03.2020 14:04 | Autor: Jelena Savkovic

Ispis Štampaj stranicu


U Odjeljenju za sigurnost operacija sa ugljovodonicima vrše se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova u skladu sa obaveznim radnim programom, programom razvoja i proizvodnje i planom deinstalacije, sa aspekta sigurnosti operacija; davanje saglasnosti na program bušenja, odnosno planove bušotina, sa aspekta sigurnosti operacija;  praćenje operacija bušenja sa aspekta sigurnosti operacija; prikupljanje izvještaja o bušenju; davanje saglasnosti i praćenje programa verifikacije rezervi, sa aspekta sigurnosti operacija; davanje saglasnosti na program razvoja i proizvodnje ugljovodonika, sa aspekta sigurnosti operacija; praćenje operacija razvoja i proizvodnje ugljovodonika sa aspekta sigurnosti operacija; davanje saglasnosti i praćenje programa plana prestanka proizvodnje, sa aspekta sigurnosti operacija; davanje saglasnosti i praćenje programa plana deinstalacije postrojenja; praćenje operacija deinstalacije sa aspekta sigurnosti operacija; utvrđivanje ispunjenosti uslova postrojenja za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika; praćenje standarda za opremu koja se ugrađuje i instalira;   izdavanje odobrenja za testiranje i proizvodnju ugljovodonika, sa aspekta sigurnosti operacija; davanje odobrenja za ispuštanje ili sagorijevanje ugljovodonika iz postrojenja za proizvodnju; praćenje i pripremanje izvještaja o realizaciji ugovora o koncesijama, sa aspekta sigurnosti operacija; prikupljanje izvještaja i kontrola koncesionara sa kojim su zaključeni ugovori o koncesiji, sa aspekta sigurnosti operacija sa ugljovodonicima; formiranje baze podataka, praćenje i izvještavanje o incidentnim situacijama; praćenje rizika u vezi sa operacijama sa ugljovodonicima; praćenje aktivnosti vezanih za zbrinjavanje otpada; saradnja sa međunarodnim institucijama i organizacijama iz oblasti sigurnosti operacija sa ugljovodonicima; pružanje informacija investitorima; saradnju sa državnim organima i institucijama; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz djelokruga Odjeljenja;