Manja slova Veća slova RSS
>

U Odjeljenju za praćenje ugovora o koncesiji

Datum objave: 01.02.2020 13:08 | Autor: Jelena Savkovic

Ispis Štampaj stranicu


U Odjeljenju za praćenje ugovora o koncesiji vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu i sprovođenje javnog poziva za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje ugljovodonika; pripremu i sprovođenje javnog poziva za dodjelu ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika; priprema nacrta ugovora o koncesiji za istraživanje i ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika; vođenje evidencije zaključenih ugovora o koncesijama; prikupljanje izvještaja od koncesionara sa kojim su zaključeni ugovori o koncesiji; pripremu stručnih osnova za donošenje propisa za primjenu Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika; praćenje i pripremanje izvještaja o realizaciji ugovora o koncesijama; prikupljanje izvještaja i kontrola koncesionara sa kojim su zaključeni ugovori o koncesiji; odobravanje ugovora o zajedničkom razvoju i proizvodnji ugljovodonika; obračun koncesione naknade za površinu dodijeljenu ugovorom o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika; obračun koncesione naknade za mjesečno ekstrahovane ugljovodonike; obračun koncesione naknade za ugovor o koncesiji za istraživanje ugljovodonika; praćenje cijena i trendova na tržištu ugljovodonika; obračun godišnjeg iznosa sredstava koji se uplaćuje na račun za deinstalaciju postrojenja; davanje saglasnosti za angažovanje izvođača i podizvođača; pružanje informacija investitorima; saradnju sa državnim organima i institucijama; sačinjavanje odgovarajućih izvještaja i informacija iz djelokruga Odjeljenja.