Manja slova Veća slova RSSUprava za ugljovodonike

Jaglike Adžić 6, 81 000 Podgorica

mha@mha.gov.me

+382 20 675 976 


Direktor


Vladan Dubljević, vladan.dubljevic@mha.gov.me


Odjeljenje za praćenje ugovora o koncesiji


Radosav Čović,  radosav.covic@mha.gov.me

Jelena Savković, jelena.savkovic@mha.gov.me


Odjeljenje za upravljanje resursima


Marko Adžić, marko.adzic@mha.gov.me

Bogdan Milutin, bogdan.milutin@mha.gov.me


Odjeljenje za sigurnost operacija sa ugljovodonicima


Predrag Radulović, predrag.radulovic@mha.gov.me

Miloš Bogdanović,  milos.bogdanovic@mha.gov.me

Filip Zeković,  filip.zekovic@mha.gov.me


Odjeljenje za upravljanje geološkim i geofizičkim podacima


Novak Šaranović, novak.saranovic@mha.gov.me


Služba za opšte poslove i finansije


mha@mha.gov.me


Kontakt osoba za saradnju sa NVO


Jelena Savković, jelena.savkovic@mha.gov.me