Manja slova Veća slova RSS

  Crna Gora

  Uprava za ugljovodonike

  Evidencija zaključenih ugovora o koncesijama

  Ugovor

  PCC 01-2016 ENI/Novatek

  Vrsta ugovora

  Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika

  Datum zaključenja

  14. septembar 2016.

  Površina pod ugovorom

  Podmorje Crne Gore

  Blokovi: 4118-4, 4118-5, 4118-9 i 4118-10

  Ukupna površina: 1.228 km2

  Status

  Aktivan

  Faza

  Faza istraživanja – 7 godina

  Koncesionari

  Operator -Koncesionar

  Udio

  Eni Montenegro B.V.

  50%

  Kontakt detalji

  Adresa

  Telefon

  E-mail

  Eni Montenegro B.V. DSD

  Svetlane Kane Radevič 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

  +382 (0)20 684401

  ufficio.stampa@eni.com

  Partner - Koncesionar 

  Udio

  NOVATEK Montenegro B.V.

  50%

  Kontakt detalji

  Adresa

  Telefon

  E-mail

  NOVATEK Montenegro B.V. DSD

  Svetlane Kane Radevič 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

  +382 (0)20 690154

  info@novatek-mnbv.me

  Ugovor

  PCC 02-2017 Energean

  Vrsta ugovora

  Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika

  Datum zaključenja

  15. mart 2017.

  Površina pod ugovorom

  Podmorje Crne Gore

  Blokovi: 4219-26 i 4218-30

  Ukupna površina: 3388 km2

  Status

  Aktivan

  Faza

  Faza istraživanja – 7 godina

  Koncesionari

  Operator -Koncesionar

  Udio

  Energean Montenegro LTD

  100%

  Kontakt detalji

  Adresa

  Telefon

  E-mail

  Energean Montenegro LTD DSD

  Bulevar Džordža Vašingtona 102, 81000 Podgorica, Crna Gora

  +382 (0)20 675596

  mlalatovic@energean.com