Мања слова Већа слова РСС

Дата Роом

 

 

Дата Роом или “Соба са подацима” представља скуп података о истраживању нафте и гаса, у подморју и на копну Црне Горе. Сагласно Закону о истраживању и производњи угљоводоника, ови подаци су власништво Црне Горе.

 

Расположиви подаци који су доступни у Дата Роом-у укључују све прикупљене, обрађене и интерпретиране информације о истраживању нафте и гаса, у подморју и на копну Црне Горе. Сеизмички рефлективни 2Д/3Д профили и логови бушотина су доступни у оквиру комплексног пројекта софтвера ПЕТРЕЛ, који представља стандард у нафтној индустрији, а инсталиран је на професионалној графичкој радној станици.

 

База података сеизмичких, геолошких, геофизичких, геохемијских и других података о истраживању нафте и гаса је комплексна и обухвата: обрађене податке рефлективних 2Д сеизмичких истраживања у СЕГY формату, укупне дужине профила од око 3.500 км, сирове податке рефлективних 2Д сеизмичких истраживања у СЕГД формату, резултате 3Д сеизмичког профилирања на површини од 311 км2, као и логове бушотина у ЛАС формату.

 

Такође, база садржи и информације о примијењеним параметрима у фази аквизиције сеизмичких података (навигациони подаци, технички подаци о начину побуђивања сеизмичких таласа, информације о нумеричком поступку процесирања итд.), затим ситуационе карте са положајем профила и других истражних активности, дигиталне и аналогне временске и структурне карте утврђених проспеката нафте и гаса, као и дијаграме геофизичког каротажа дубоких истражних бушотина (лог-ови), геохемијских и других метода испитивања језгара бушотина.Дио расположивих података је доступан у облику извјештаја, студија и елабората о изведеним истражним радовима, резултатима обраде и интрепретације података.

 

Дата Роом садржи и физичке узорке језгара дубоких истражних бушотина у подморју и на копну Црне Горе у обиму од око 40 м3, који су смјештени у специјалном депоу.